079 – 3413043 info@senatorbv.nl

Als zelfstandig ondernemer heeft u al een langere tijd recht op meerder aftrekposten bij uw berekening van uw belastbare winst uit onderneming voor de aangifte inkomstenbelasting.
Zo heeft u recht op onder andere de zelfstandigenaftrek, MKB winst vrijstelling van 14% en de Kleinschalig investeringsaftrek. Vanaf 2020 gaat er wat veranderen betreft de zelfstandigenaftrek, onderstaand vind u eerst een uitleg wat de zelfstandigenaftrek precies betekend voor u als ondernemer. Vervolgens zal er door middel van een berekening de gevolgen worden uitgelegd.

Zelfstandigenaftrek

U krijgt de zelfstandigenaftrek als u voldoet aan alle volgende voorwaarden:

  • U bent ondernemer.
  • voldoet aan het urencriterium.
  • U krijgt geen zelfstandigenaftrek over de winst die u hebt behaald als mede gerechtigde.

De zelfstandigenaftrek bedraagt niet meer dan het bedrag van de winst vóór ondernemersaftrek. Deze beperking geldt niet als u in aanmerking komt voor de startersaftrek. Als uw winst te laag is om de zelfstandigenaftrek geheel toe te passen, kunt u het bedrag aan niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek verrekenen in de volgende 9 jaar. De winst moet in die jaren dan wel hoger zijn dan de zelfstandigenaftrek in die jaren.

Als u aan de bovenstaande voorwaarde voldoet mag u € 7.280,- in mindering brengen van uw winst.

Zelfstandigenaftrek vanaf 2020

Vanaf 2020 wordt de zelfstandigenaftrek verlaagd naar €7.030,-, de jaren erop wordt de zelfstandigenaftrek stapsgewijs verlaagd naar uiteindelijk €5.000,- in 2028. Dit heeft gevolgen voor u als ondernemer voor uw belastbare winst uit onderneming voor de berekening van de inkomstenbelasting. Graag geef ik hier verheldering in aan de hand van een voorbeeld berekening.

Voorbeeld berekening belastbaar winst uit onderneming huidige situatie 2019

2019
Winst uit onderneming 60.000,-
Zelfstandigenaftrek 7.280,-
MKB winst vrijstelling 14% 7.381,-
Belastbare winst 45.339,-

 

Voorbeeld berekening belastbaar winst uit onderneming nieuw situatie 2020

2020
Winst uit onderneming 60.000,-
Zelfstandigenaftrek 7.030,-
MKB winst vrijstelling 14% 7.415,-
Belastbare winst 45.555,-

Zoals u kunt zien zijn de gevolgen minimaal, u heeft wel minder recht op zelfstandigenaftrek maar de MKB winst vrijstelling wordt berekend over de winst met in aftrek genomen de zelfstandigenaftrek. Vanaf 2020 gaan ook de schijven van inkomstenbelasting versnelt naar 2 schijven toe. Hierdoor wordt de belastingdruk in de aangifte inkomstenbelasting verlaagd.