079 – 3413043 info@senatorbv.nl

Senator

WIJ ZORGEN VOOR UW ADMINISTRATIE ZODAT
U ZICH KUNT RICHTEN OP ONDERNEMEN

Senator

WIJ ZORGEN VOOR UW ADMINISTRATIE ZODAT
U ZICH KUNT RICHTEN OP ONDERNEMEN

Vereniging

Wilt u een netwerkclub of wilt u graag samenwerken met meerdere mensen om een bepaald doel te bereiken of een wens. Zoals bijvoorbeeld netwerken, samen sporten, samen muziek maken of een auto hobby. Dan kunt u ervoor kiezen om een vereniging om te richten. De hoogste macht ligt bij de ledenvergadering, waarin de leden allemaal 1 stem hebben. De ledenvergadering benoemt het bestuur van de vereniging.

Soorten vereniging

Er zijn twee soorten verenigingen:

Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

Deze richt u op met een akte bij de notaris, in de akte staan de statuten. Hierin staan onder meer de naam, vestigingsplaats, doel van de vereniging, de verplichtingen van de leden, hoe de algemene leden vergadering wordt bijeengeroepen, wat er gebeurd na ontbinding en de benoeming en ontslag van het bestuur.

Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid

U hoeft hiervoor niet naar de notaris.

Oprichting vereniging

Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid schrijft zichzelf in bij in het handelsregister bij de kamer van koophandel.

 

 

Aansprakelijkheid vereniging

Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

U bent niet met uw privévermogen aansprakelijk voor de schulden en verplichtingen.

Vereniging met beperkte volledige rechtsbevoegdheid

U bent wel met uw privévermogen aansprakelijk voor de schulden en verplichtingen.

Belastingen vereniging

U betaald alleen inkomstenbelasting als u inkomsten heeft uit de vereniging.

Of u omzetbelasting heeft af te dragen en dus ook recht hebt op teruggave heeft is afhankelijk van de activiteiten van de vereniging. Wij kunnen dit voor u nagaan

Beëindiging vereniging

Continuïteit Ontbinding van een vereniging kan onder meer als de algemene vergadering de vereniging opheft, door het ontbreken van leden of bij faillissement.

Vereniging van eigenaren

De Vereniging van Eigenaars Alle appartementseigenaars in Nederland zijn verplicht lid van een Vereniging van Eigenaars (VvE). Deze behartigt de gemeenschappelijke belangen, zoals onderhoud van het gebouw en de technische installaties. Elke VvE moet zich inschrijven in het handelsregister van de kamer van koophandel.

jaar ervaring

TEVREDEN KLANTEN

Nieuws

Contact

14 + 10 =

Senator Administraties & Advies B.V.

Willem Dreeslaan 232
2729 NJ Zoetermeer

079 – 3413043

info@senatorbv.nl