079 – 3413043 info@senatorbv.nl

De vrije ruimte wordt groter

Nu mag de werkgever onbelaste vergoedingen geven tot 1,2% van de fiscale loonsom, het loon van alle medewerkers samen.
Deze vrije ruimte wordt per 2020 met 0,5% verhoogd tot 1.7%. Dat geldt voor de eerste € 400.000,- van de loonsom. Voor het bedrag boven de € 400.000,- blijft het huidige percentage van 1,2% gelden.
Hiermee wordt de vrije ruimte maximaal € 2.000,- hoger.
Bijvoorbeeld: Bij een loonsom van € 400.000,- mogen werkgevers in de nieuwe situatie € 6.800,- onbelast vergoeden. Nu is dag nog € 4.800,-

Verklaring omtrent gedrag VOG

Vanaf 2020 valt een vergoeding van de kosten van een aanvraag van een verklaring omtrent gedrag onder een gerichte vrijstelling.
Dit komt nu nog ten laste van de vrije ruimte.

Aangeven eindheffing

Vanaf 2020 mag u bij overschrijding van de vrije ruimte de eindheffing uiterlijk aangeven bij de aangifte van het 2e aangiftetijdvak van het volgende kalenderjaar. Let op: De eindheffing over 2019 moet u nog uiterlijk vermelden bij de aangifte van het 1e tijdvak 2020.

Producten uit eigen bedrijf

Werkgever mogen werknemer 20% korting geven op producten uit het eigen bedrijf, met een maximum van € 500,- per jaar per werknemer. Nu kunt u deze waarde nog vaststellen op het bedrag dat de werkgever aan derden rekening brengt. Vanaf 2020 bepaalt u de waarde van deze producten aan de hand van de gebruikelijke verkoop- of winkelwaarde, inclusief btw.

Als  u meer informatie wilt of graag een vrijblijvend gesprek wilt , neem dan gerust contact op met Administratiekantoor Senator