079 – 3413043 info@senatorbv.nl

De 30% regeling is er voor de buitenlandse werknemer, u krijgt een korting op de loonheffing als u een buitenlandse werknemer in dienst neemt omdat u een specifieke deskundigheid niet in Nederland kan krijgen maar wel vanuit het buitenland.

De looptijd van de 30% regeling was in de oude wetgeving 8 jaar, in de mogelijke wetswijziging per 01-01-2019 wordt de looptijd hiervan aangepast naar 5 jaar. Alle overige voorwaarden van de 30% regeling veranderen verder niet.

30%-regeling

Als u als buitenlander (niet inwonend in Nederland) in Nederland komt werken, maakt u mogelijk als werknemer extra kosten, de zogenoemde extraterritoriale kosten. De werkgever mag de extra kosten die u maakt de extraterritoriale kosten vrij vergoeden. Dit betekend dat er geen loonbelasting over afgedragen hoeft te worden. Dit wordt ook wel de onbelaste vergoeding genoemd. De werkgever mag er ook voor kiezen om niet de werkelijke extraterritoriale kosten te vergoeden, maar 30% van uw loon, inclusief vergoedingen, belastingvrij aan u als werknemer te verstrekken. De 30%-regeling geldt zowel voor de uitgezonden als de ingekomen werknemer, voor de ingekomen werknemer geldt dat de werkgever een beschikking moet aanvragen bij de Belastingdienst voor toepassing van de 30%-regeling.

bron: belastingdienst