079 – 3413043 info@senatorbv.nl

Als uw omzet per kalenderjaar niet hoger is dan €20.000 dan kon u in de bestaande wet gebruik van maken van de kleine ondernemingsregeling ook wel de KOR genoemd. Vanaf 01-01-2020 komt de bestaande KOR regeling te vervallen en is er een vernieuwde regeling van kracht.

Met de nieuw KOR regeling heeft u recht op vrijstelling van de btw-plicht als u aan bepaalde voorwaarde voldoet:

De voorwaarde zijn als volgt:

 • Uw omzet is niet hoger dan €20.000 per boekjaar
 • U bent btw-ondernemer
 • U bent ons ondernemer in Nederland gevestigd.

Als u aan de voorwaarden voldoet voor de nieuwe KOR dan betekend dat het volgende:

 • U berekent geen btw aan uw klanten, maar u trekt ook de btw niet meer af van zakelijke kosten en investeringen.
 • U doet geen btw-aangifte meer.
 • U vermeldt geen btw op uw facturen, maar vermeld dat u valt onder de vrijstelling.
 • U bent niet meer verplicht een factuur te versturen
 • U doet verplicht mee voor een periode van tenminste 3 jaar, maar dan moet uw omzet voor 3 boekjaren niet boven de €20.000 uit komen.
 • U kunt uw deelname niet tussentijds beëindigen omdat u een investering wilt doen
 • Als u binnen 1 kalenderjaar boven de €20.000 uit komt dan moet u dit direct doorgeven want dan komt de vrijstelling te vervallen.

De bestaande KOR regeling was er alleen voor de IB ondernemer (eenmanszaak). De nieuwe regeling mag ook worden aangevraagd door rechtspersonen zoals BV`s, stichtingen, verenigingen..enz.

Als u wilt mee doen aan de nieuwe KOR regeling dan moet u zich aanmelden via een aanmeldformulier bij de belastingdienst. Wilt u vanaf 1 januari 2020 mee doen dan moet u dit formulier voor 20 november hebben ingeleverd. Als u aan de KOR regeling wilt mee doen dan doet u dit voor 3 jaar. Komt u binnen 1 van de drie jaren boven de 20.000 omzet dan mag u niet meer mee doen aan de KOR regeling vanaf het moment dat u de 20.000 grens passeert. Vanaf dat moment mag u ook de 3 opvolgende jaren daarna niet meer mee doen aan de KOR regeling.

U moet voor uw zelf bepalen of u gebruik wilt maken van de nieuwe regeling. Neem alleen de volgende punten van aandacht mee in uw overweging:

 • U kunt geen btw meer in aftrek brengen van uw zakelijke kosten
 • U kunt geen btw meer in aftrek brengen van uw investeringen
 • U kunt geen btw meer in aftrek brengen als u inkopen heeft binnen de EU

Administratie kantoor Senator kan u helpen met de volgende punten :

 • We kijken met u mee of het verstandig is om mee te doen aan de regeling
 • Wij helpen u met het aanmelden
 • Wij helpen u als u zich weer wilt afmelden

Voor een vrijblijvend gesprek neem gerust contact op met Administratiekantoor Senator