079 – 3413043 info@senatorbv.nl

Senator

WIJ ZORGEN VOOR UW ADMINISTRATIE ZODAT
U ZICH KUNT RICHTEN OP ONDERNEMEN

Senator

WIJ ZORGEN VOOR UW ADMINISTRATIE ZODAT
U ZICH KUNT RICHTEN OP ONDERNEMEN

Maatschap

Als u uw beroep wilt uitvoeren als zelfstandige ondernemer en u valt onder de zogenaamde vrije beroepen, bijvoorbeeld als dokter, architect, tandarts of advocaat, dan kunt u de maatschap als rechtsvorm kiezen, in een maatschap oefent u uw beroep uit samen met uw maten (partners) onder een gemeenschappelijke naam. Een maatschap heeft als kenmerk dat de maten gelijkwaardig samenwerken, en elke maat zijn eigen inbreng heeft in de vorm van geld, arbeid of goederen. De maten delen onderling de winst.

Oprichting maatschap

U kunt zich gewoon inschrijven bij de kamer van koophandel als maatschap. De oprichting van een maatschap is vormvrij. Er hoeft geen akte te worden opgemaakt door een notaris. Het is echter wel aan te raden om onderling een maatschapscontract op te stellen waar alle afspraken in worden vastgelegd. De afspraken die een vastlegt in het contract zijn bijvoorbeeld de bevoegdheden en winstverdeling. Een contract is ook een bewijsmiddel naar zakenpartners of de Belastingdienst.  Met het opstellen van een maatschapscontract kunnen wij helpen.

Aansprakelijkheid maatschap

U gaat alleen verplichtingen aan voor uzelf en niet voor de andere maten. Behalve in deze gevallen:

  • De maten hebben elkaar in een maatschapscontract een volmacht gegeven.
  • De maten hebben samen besloten een handeling of transactie te verrichten. Bijvoorbeeld om een receptioniste aan te nemen of praktijkruimte te huren.
  • De maten zijn dan met hun privévermogen aansprakelijk voor de schulden van de maatschap.

Schuldeisers kunnen uitsluitend voor gelijke delen terecht bij de maten en hebben geen voorrang op privéschuldeisers. Als een maat onbevoegd handelt, dan zijn de anderen in principe niet aansprakelijk.

Belastingen en sociale zekerheid maatschap

De belastingen en de regels van de sociale zekerheid zijn bij een maatschap gelijk aan de eenmanszaak en vof.

Maatschap tussen echtgenoten/partners

Net als bij een vof kan een maatschap worden aangegaan tussen echtgenoten/partners

Beëindiging/bedrijfsopvolging maatschap

De maatschap eindigt als een maat uittreedt of overlijdt. Om het voortbestaan van de maatschap veilig te stellen, kunt u in het maatschapscontract regelen dat de overblijvende maten de maatschap (eventueel met een nieuwe maat) kunnen voortzetten.

Als een maatschap eindigt, dan wordt deze ontbonden. Er vindt vereffening plaats volgens dezelfde regels als bij de vof.

jaar ervaring

TEVREDEN KLANTEN

Nieuws

Contact

9 + 13 =

Senator Administraties & Advies B.V.

Willem Dreeslaan 232
2729 NJ Zoetermeer

079 – 3413043

info@senatorbv.nl