079 – 3413043 info@senatorbv.nl

Stapsgewijs wordt het minimumjeugdloon afgeschaft, stukloon verandert

Wetswijziging per 01-06-2017

Het minimumjeugdloon wordt in stappen afgeschaft door de belastingdienst vanaf 21 jaar. Nu geldt het minimumloon vanaf 23 jaar, straks zal deze leeftijd worden aangepast naar 22 jaar en de volgende stap is naar 21 jaar. Het loon van de leeftijdscategorie 18, 19 en 20 jaar stijgt mee om te voorkomen dat de leeftijd een rol gaat spelen bij het aannemen van mensen.
Ook gaan ze het stukloon bepaling aanpassen: betaling op die basis blijft mogelijk, maar de werknemers verdienen tenminste het minimumloon

Stukloon

De stukloon bepaling is veranderd per 1-1-2018

Betaling op basis van stukloon blijft mogelijk, maar werknemers verdienen nu tenminste het minimumloon per gewerkt uur. Voor bepaalde werkzaamheden in een sector is het mogelijk om af te wijken van de regels voor stukloon. Het gaat om werkzaamheden waarbij werkgevers onvoldoende toezicht kunnen houden op de werkzaamheden van een werknemer en de werknemer een zekere mate van vrijheid heeft om zelf de werkzaamheden in te richten. Om voor deze werkzaamheden toch een beloning te bepalen, vraagt u uw werkgeversorganisatie om samen met de werknemersorganisatie(s) in de sector een stukloon norm vast te stellen en een verzoek in te dienen bij de Stichting van de Arbeid. Het kan echter ook voorkomen dat uw werkgeversorganisatie alleen, dus zonder een werknemersorganisatie, een verzoek bij de Stichting van de Arbeid indient. Op de site van de Stichting van de Arbeid vindt u meer informatie over de procedure.
Bron: www.ondernemersplein.nl/wetswijziging/stukloon-verandert.

Wettelijk minimumloon per 01-01-2020

Het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon is verhoogd per 01-01-2020.
Het wettelijk brutominimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband (40 uur per week) is als volgt:

Tabel: minimumloon per 01-01-2020

Leeftijd Per maand Per week Per dag
21 jaar en ouder € 1.615,60 € 381,60 € 76,32
20 jaar € 1.322,90 € 305,30 € 61,06
19 jaar € 922,15 € 228,95 € 45,79
18 jaar € 826,80 € 190,80 € 38,16
17 jaar € 635,15 € 150,75 € 30,15
16 jaar € 570,50 € 131,65 € 26,33
15 jaar € 496,10 € 114,50 € 22,90

 

Wettelijk minimumloon per 01-07-2019

Het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon is verhoogd per 01-07-2019.
Het wettelijk brutominimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband (40 uur per week) is als volgt:

Tabel: minimumloon per 01-07-2019

Leeftijd Per maand Per week Per dag
21 jaar en ouder € 1.615,30 € 377,45 € 74,49
20 jaar € 1.308,50 € 301,95 € 60,39
20 jaar € 981,35 € 226,45 € 45,29
19 jaar € 817,80 € 188,75 € 37,75
18 jaar € 646,05 € 149,10 € 29,82
17 jaar € 564,30 € 130,20 € 26,04
16 jaar € 490,70 € 113,25 € 22,65

 

Wettelijk minimumloon 01-01-2019

Het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon is verhoogd per 01-01-2019.
Het wettelijk brutominimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband (40 uur per week) is als volgt:

Tabel: minimumloon per 01-01-2019

Leeftijd Per maand Per week Per dag
22 jaar en ouder € 1.615,80 € 372,90 € 74,58
21 jaar € 1.373,45 € 316,95 € 74,58
20 jaar € 1.131,05 € 261,05 € 52,21
19 jaar € 888,70 € 205,10 € 41,02
18 jaar € 767,50 € 177,15 € 35,43
17 jaar € 638,25 € 147,30 € 29,46
16 jaar € 557,45 € 128,65 € 25,73
15 jaar € 484,75 € 111,85 € 22,37