079 – 3413043 info@senatorbv.nl

Wij informeren u graag over de wijzigingen die plaats gaan vinden na aanleiding van het nieuwe belastingplan:
De volgende punten komen aan de orde :

  • Omzetbelasting lage tarief
  • Vennootschapsbelasting tarief
  • Inkomstenbelasting Tarieven box 1
  • Inkomstenbelasting Tarieven box 2
  • Inkomstenbelasting Tarieven box 3
  • Heffingskortingen
  • Vrijwilligersvergoeding

 

Omzetbelasting lage tarief

Per 1-1-2019 gaat het lage tarief omzetbelasting van 6% btw naar 9% btw, er is besloten dat er geen overgangsrecht van toepassing is. Hierdoor is de datum op de factuur bepalend, dit leggen we graag uit aan de hand van onderstaande voorbeelden:

Heeft u werkzaamheden verricht in 2018, maar maakt u de factuur in 2019, dan moet u 9% btw op de factuur handhaven.
Factureert u de werkzaamheden vooruit, dus u maakt een factuur in 2018 voor de komende werkzaamheden in 2019, dan moet u 6% btw op de factuur handhaven.
Dus als u nog facturen maakt in 2018 dan hanteert u het oude 6% tarief, maakt u facturen in 2019 dan hanteert u het nieuwe tarief van 9% btw.

Wijziging vennootschapsbelasting tarief

Vanaf 2019 gaan de tarieven van de vennootschapsbelasting wijzigen. De vennootschapsbelasting tarief is t/m 2018 voor de belastbare winst t/m €200.000 , 20% geweest en voor de belastbare winst boven de €200.000,-, 25% . In het nieuwe belastingplan zijn de volgende verlagingen aangekondigd voor de vennootschapsbelasting:

Voorwaartse verrekeningen verliezen

Voorwaartse verrekeningen van de verliezen in Box 2 worden beperkt. De huidige termijn van 9 jaar wordt beperkt tot 6 jaar. De verliezen uit het boekjaar 2018 kunt u nog verrekenen tot  het boekjaar 2027, verliezen uit het boekjaar 2019 kunt u verrekenen tot het boekjaar 2025. Voor het totale overzicht verwijs ik u graag naar onderstaande tabel:

verrekenbare verliezen vpb

 

Inkomstenbelasting Tarieven box 1

De komende 3 jaar worden de tarieven in BOX 1 gewijzigd, zodat uiteindelijk de box 1 tarieven van 3 tarieven naar 2 tarieven worden gewijzigd.

Voor de tot zo ver bekende tarief wijzigingen zie onderstaande tabel:

 

Bij belastbaar inkomen uit werk-woning van meer dan Maar niet meer dan Tarief 2018 Tarief 2019 Tarief 2020
€20.142,- 36,55% 36,55% 37,05%
€20.142,- €34.404,- 40,85% 38,10% 37,05%
€34.404,- €38.507,- 40,85% 38,10% 37,05%
€68.507,- 51,95% 51,75% 49,50%

Inkomstenbelasting Tarieven box 2

Vanaf 2020 wijzigen de tarieven inkomstenbelasting box 2 als volgt:

Jaar Belasting Tarief
2021 26,90%
2020 26,25%
2019 25%
2018 25%

Inkomstenbelasting Tarieven box 3

Vanaf 2019 wijzigt het heffingsvrij vermogen in box 3

 

Jaar Zonder fiscaal Partner Met fiscaal Partner
2019 €30.360,- €60.720,-
2018 €30.000,- €60.000,-
2017 €25.000,- €50.000,-
2016 €24,437,- €48.874,-

Onderstaand de wijziging in de tarieven voor het belastbaar vermogen in box 3 2019.

Vermogen Belasting
tot €30.360,- 0%
€30.360,- tot €102.2010,- 0,85%
€102.011 tot €1.020.096,- 1,34%
>€1.020.096,- 1,68%

 

Heffingskortingen

De heffingskortingen worden per 2019 verhoogd volgens onderstaande tabel:

 

Heffingskorting (max) 2018 2019
Algemene heffingskorting €2.265,- €2.477,-
Arbeidskorting €3.249,- €3.399,-
Inkomensafhankelijke combinatiekorting €2.801,- €2.835,-

 

Vrijwilligersvergoeding

Belastingvrije vergoeding voor vrijwilligers wordt met ingang van 2019 verhoogd naar:

  • maximaal €5,- per uur i.p.v €4,50
  • maximaal €170,- per maand i.p.v €150,-
  • maximaal €1.700,- per jaar i.p.v. €1.500,-