Een belastingplichtige kan gebruik maken van de innovatiebox als hij een immaterieel activum heeft

Lees verder

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen over de verruiming van de verliesverrekening in de

Lees verder

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën een commissie van

Lees verder