De Successiewet bevat een bijzondere regeling voor de overdracht van ondernemingsvermogen. Deze

Lees verder

Een schenking die binnen 180 dagen voor het overlijden van de schenker is gedaan wordt aangemerkt

Lees verder