De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een concept van de tijdelijke

Lees verder

Op 1 juli 2020 is de Subsidieregeling elektrische personenauto’s in werking getreden. Op grond van

Lees verder

De subsidieregeling voor elektrische personenauto’s is gepubliceerd in de Staatscourant.

Lees verder

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een tegemoetkoming voor werkgevers die een of meer werknemers in

Lees verder

Een van de afspraken uit het klimaatakkoord is de invoering van een subsidieregeling voor de

Lees verder