Ieder half jaar per 1 januari en per 1 juli worden de bedragen van het wettelijk minimumloon

Lees verder

Het kabinet heeft een interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) naar deeltijdwerk laten uitvoeren.

Lees verder

Bedrijven die door het coronavirus tijdelijk te weinig werk hebben voor hun werknemers, kunnen een

Lees verder

De Stichting van de Arbeid, een overlegorgaan van werkgevers- en werknemersorganisaties, heeft een

Lees verder