In het pensioenakkoord is afgesproken dat de AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd minder snel

Lees verder

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de onder- en bovengrenzen van de bandbreedte

Lees verder

Ieder half jaar per 1 januari en per 1 juli worden de bedragen van het wettelijk minimumloon

Lees verder

Het kabinet heeft een interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) naar deeltijdwerk laten uitvoeren.

Lees verder

Bedrijven die door het coronavirus tijdelijk te weinig werk hebben voor hun werknemers, kunnen een

Lees verder

De Stichting van de Arbeid, een overlegorgaan van werkgevers- en werknemersorganisaties, heeft een

Lees verder