Ondernemers, die in 2019 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen

Lees verder

Een waterschap liet een zonnepanelenpark aanleggen op het terrein van een

Lees verder

Omzetbelasting wordt berekend over de vergoeding. Dat is het totale bedrag dat voor een levering of

Lees verder

In de Wet op de omzetbelasting is bepaald dat wie op een factuur omzetbelasting vermeldt, die hij op

Lees verder

Het gebruik van een auto van de zaak voor privédoeleinden van de ondernemer of zijn personeel

Lees verder

Een ondernemer heeft recht op aftrek van de aan hem in rekening gebrachte omzetbelasting, voor zover

Lees verder