Vermogensbestanddelen van een particulier vallen in beginsel in box 3 van de inkomstenbelasting. Er

Lees verder

De Belastingdienst kan een vergrijpboete opleggen aan een belastingplichtige aan wiens opzet of

Lees verder

Een geldlening van een aanmerkelijkbelanghouder aan de vennootschap waarin hij een aanmerkelijk

Lees verder

Dividendbelasting wordt geheven van degenen die gerechtigd zijn tot de opbrengst van aandelen in een

Lees verder

De Wet IB 2001 kent een aftrekverbod voor arbeidsbeloningen die een ondernemer betaalt aan zijn

Lees verder

Een onderneming is een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid waarmee wordt deelgenomen aan het

Lees verder