Voor de heffing van de inkomstenbelasting worden de voordelen uit eigen woning gesteld op een

Lees verder

De Belastingdienst verwacht dat veel mensen bezwaar zullen maken tegen de vermogensrendementsheffing

Lees verder

Op 14 juni 2019 heeft de Hoge Raad in een aantal arresten over de vermogensrendementsheffing van box

Lees verder

Een eigen woning is de onroerende zaak die de eigenaar anders dan tijdelijk ter beschikking staat

Lees verder

De rekening-courantschuld van een dga aan zijn bv liep in een reeks van jaren op van ruim €

Lees verder

Hof Den Haag is van oordeel dat een terugbetaling van een ontvangen vergoeding voor het verrichten

Lees verder