De kamerverhuurvrijstelling in de inkomstenbelasting houdt in, dat de opbrengst van de verhuur van

Lees verder

Vermogensbestanddelen van een particulier vallen in beginsel in box 3 van de inkomstenbelasting. Er

Lees verder

In een brief aan de Tweede Kamer zegt de staatssecretaris van Financi√čn dat de belastingheffing in

Lees verder

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de bedragen voor de Nationale

Lees verder

De eigen woning kent een aparte regeling in de inkomstenbelasting. Anders dan andere

Lees verder

De rendementsgrondslag voor box 3 van de inkomstenbelasting is de waarde van de bezittingen

Lees verder