Omdat een belastingaanslag niet werd betaald binnen de gestelde termijn, werd een aanmaning tot

Lees verder

De Belastingdienst kan, wanneer een aanslag ten onrechte achterwege is gelaten of op een te laag

Lees verder