Bij de Tweede Kamer is een initiatiefwetsvoorstel ingediend dat een voorwaardelijke eindafrekening

Lees verder

In aanvulling op de bronbelasting op rente en royalty’s wil het kabinet een bronbelasting op

Lees verder