Op 23 juni 2020 heeft de Eerste Kamer de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden

Lees verder

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten

Lees verder

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs het wetsvoorstel pensioenverdeling

Lees verder