Na afloop van zijn dienstbetrekking vorderde een werknemer in een procedure betaling van een aantal

Lees verder

De werkgever is verplicht uiterlijk een maand voor het einde van een arbeidsovereenkomst voor

Lees verder

De arbeidsovereenkomst van een werknemer bevatte een verbod op het verrichten van

Lees verder

Sinds 1 augustus kunnen werkenden en werkzoekenden in Nederland kosteloos een ontwikkeladvies

Lees verder

Werkgever en werknemer kunnen de arbeidsovereenkomst met directe ingang opzeggen om een dringende

Lees verder

In de rechtspraak is geoordeeld dat een werkgever op grond van goed werkgeverschap in beginsel

Lees verder