Werkgever en werknemer kunnen de arbeidsovereenkomst met directe ingang opzeggen om een dringende

Lees verder

In de rechtspraak is geoordeeld dat een werkgever op grond van goed werkgeverschap in beginsel

Lees verder

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege, zonder dat opzegging is vereist.

Lees verder

Werkgever en werknemer kunnen door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst de

Lees verder

Ontslag op staande voet wil zeggen dat de arbeidsovereenkomst zonder opzegtermijn wordt beƋindigd.

Lees verder

In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat een overeenkomst, waarmee een arbeidsovereenkomst wordt

Lees verder