Een concurrentie- en een relatiebeding in een arbeidsovereenkomst moeten schriftelijk zijn

Lees verder

Door de coronacrisis leven er veel vragen over vakantiedagen. Kan de werkgever een werknemer

Lees verder

Voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet moet de opzegging onverwijld worden gedaan wegens een

Lees verder

Een arbeidsovereenkomst omvatte onder meer een non-concurrentiebeding, een relatiebeding en een

Lees verder

De verplichting om het loon door te betalen aan een zieke werknemer eindigt in de regel na 104 weken

Lees verder

Een van de doelstellingen van het arbeidsrecht is het beschermen van werknemers tegen willekeur van

Lees verder