Blogoverzicht

Nieuwe kleine-ondernemersregeling (KOR) vanaf 1 januari 2020

Als uw omzet per kalenderjaar niet hoger is dan €20.000 dan kon u in de bestaande wet gebruik van maken van de kleine ondernemingsregeling ook wel de KOR genoemd. Vanaf 01-01-2020 komt de bestaande KOR regeling te vervallen en is er een vernieuwde regeling van kracht. Met de nieuw KOR regeling heeft u recht op…

U-rendement

Het u-rendement wordt maandelijks vastgesteld op basis van het effectieve rendement van alle euro-obligatieleningen die uitgegeven zijn door de Staat der Nederlanden en voldoen aan elk van de volgende eisen: de lening is niet vervroegd aflosbaar. de gemiddelde resterende looptijd van de lening ligt tussen 2 en 15 jaar. de omvang van de (restant hoofdsom…

Laatste wijzigingen minimumjeugdloon 01-07-2019

Stapsgewijs wordt het minimumjeugdloon afgeschaft, stukloon verandert Wetswijziging per 01-06-2017 Het minimumjeugdloon wordt in stappen afgeschaft door de belastingdienst vanaf 21 jaar. Nu geldt het minimumloon vanaf 23 jaar, straks zal deze leeftijd worden aangepast naar 22 jaar en de volgende stap is naar 21 jaar. Het loon van de leeftijdscategorie 18, 19 en 20…

Wanneer heeft u een accountantsverklaring nodig

Veel ondernemers hoor ik zeggen dat ze een boekhoudster zoeken voor de boekhouding en een accountant voor de jaarrekening. Administratiekantoor Senator is aangesloten bij de NOAB en wij kunnen voor u een wettelijke jaarrekening maken en wij geven een samenstellingsverklaring af welke is goedgekeurd door de NOAB. De jaarrekening die wij aanleveren voldoen aan alle…

30%-regeling voor buitenlandse werknemers verkort van 8 naar 5 jaar

De 30% regeling is er voor de buitenlandse werknemer, u krijgt een korting op de loonheffing als u een buitenlandse werknemer in dienst neemt omdat u een specifieke deskundigheid niet in Nederland kan krijgen maar wel vanuit het buitenland. De looptijd van de 30% regeling was in de oude wetgeving 8 jaar, in de mogelijke…

Eindejaar actualiteiten 2018

Wij informeren u graag over de wijzigingen die plaats gaan vinden na aanleiding van het nieuwe belastingplan: De volgende punten komen aan de orde : Omzetbelasting lage tarief Vennootschapsbelasting tarief Inkomstenbelasting Tarieven box 1 Inkomstenbelasting Tarieven box 2 Inkomstenbelasting Tarieven box 3 Heffingskortingen Vrijwilligersvergoeding   Omzetbelasting lage tarief Per 1-1-2019 gaat het lage tarief omzetbelasting…