Blogoverzicht

Auto van de zaak vanaf 01-01-2020

Bijtelling voor auto’s op benzine of diesel in 2020 Voor voertuigen op diesel of benzine en hybride auto’s blijven de hoofdregels hetzelfde als in 2019. Dit betekent het volgende: Je krijgt te maken met de bijtelling als je per kalenderjaar meer dan 500 privékilometers rijdt met je zakelijke auto of bus. De bijtelling houdt in…

Veranderingen WKR (Werkkostenregeling) vanaf 1-1-2020

De vrije ruimte wordt groter Nu mag de werkgever onbelaste vergoedingen geven tot 1,2% van de fiscale loonsom, het loon van alle medewerkers samen. Deze vrije ruimte wordt per 2020 met 0,5% verhoogd tot 1.7%. Dat geldt voor de eerste € 400.000,- van de loonsom. Voor het bedrag boven de € 400.000,- blijft het huidige…

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) vanaf 01-01-2020

Vanaf 1 januari gaan de regels veranderen rond de arbeidscontracten en ontslag. De zaken rondom arbeidscontracten en ontslag zijn geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans ook wel de WAB genoemd. De wijzigingen in de regelgeving zijn relevant voor werkgevers en werknemers. Het doel van de WAB is ervoor om te zorgen dat de grote…

UBO-register

Vanaf 10 januari 2020 zijn ondernemingen verplicht om hun eigenaren en/of de personen die de zeggenschap hebben over de onderneming zich in te schrijven in het nieuwe UBO-register. Deze wetswijziging is het gevolg van de nu geldende Europese regels. Betekenis UBO De afkorting UBO staat voor “ultimate beneficial owner” ook wel de “uiteindelijke belanghebbende” genoemd….

Zelfstandigenaftrek omlaag vanaf 2020

Als zelfstandig ondernemer heeft u al een langere tijd recht op meerder aftrekposten bij uw berekening van uw belastbare winst uit onderneming voor de aangifte inkomstenbelasting. Zo heeft u recht op onder andere de zelfstandigenaftrek, MKB winst vrijstelling van 14% en de Kleinschalig investeringsaftrek. Vanaf 2020 gaat er wat veranderen betreft de zelfstandigenaftrek, onderstaand vind…

Laatste wijzigingen minimumjeugdloon 01-01-2020

Stapsgewijs wordt het minimumjeugdloon afgeschaft, stukloon verandert Wetswijziging per 01-06-2017 Het minimumjeugdloon wordt in stappen afgeschaft door de belastingdienst vanaf 21 jaar. Nu geldt het minimumloon vanaf 23 jaar, straks zal deze leeftijd worden aangepast naar 22 jaar en de volgende stap is naar 21 jaar. Het loon van de leeftijdscategorie 18, 19 en 20…