079 – 3413043 info@senatorbv.nl

Senator

WIJ ZORGEN VOOR UW ADMINISTRATIE ZODAT
U ZICH KUNT RICHTEN OP ONDERNEMEN

Senator

WIJ ZORGEN VOOR UW ADMINISTRATIE ZODAT
U ZICH KUNT RICHTEN OP ONDERNEMEN

Besloten vennootschap (B.V.)

Bij het oprichten van een bedrijf kunt u kiezen voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, de B.V. Een B.V. is een rechtspersoon. Voordeel hierbij is dat de B.V. aansprakelijk is en u in de meeste omstandigheden niet als privé persoon aansprakelijk kan worden gesteld voor eventueel ontstane schulden. Het kapitaal van de B.V. is verdeeld in aandelen. U heeft als directeur aandelen in de B.V. en u bent als directeur in loondienst van de B.V. en handelt namens de B.V.

Oprichting B.V.

Voor het oprichten van een B.V. heeft u een notariële akte nodig, deze wordt opgesteld door een notaris. De oprichtingsakte bevat o.a. de statuten van de vennootschap. Tijdens de oprichting stort u ten minste €1,- in de besloten vennootschap, dit kan met geld of in natura. U schrijft zich in, in het handelsregister bij de kamer van koophandel. Wanneer u een B.V. opricht heeft u vaak al ondernemingsactiviteiten, tijdens deze periode bent u nog persoonlijk aansprakelijk voor alle activiteiten die u verricht. Tijdens de oprichting treedt u naar buiten, namens de “B.V. in oprichting”.

Aansprakelijkheid B.V.

Wanneer u een B.V. hebt voor uw ondernemersactiviteiten, bent u in het beginsel niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van uw bedrijf. Bezit u minimaal 5% van de aandelen in een B.V., dan heeft u een “aanmerkelijk belang” in de B.V., en bent u directeur groot aandeelhouder (DGA). Als u lening aan gaat met een bank, laat de bank u ook vaak privé mee tekenen voor de lening. Hierdoor bent u alsnog persoonlijk aansprakelijk. U kunt ook als persoonlijk aansprakelijk worden gesteld wanneer:

 • U niet tijdig meldt aan de belastingdienst dat u niet in staat bent om de premies niet kunt betalen
 • U zelf onverantwoordelijke contracten aangaat.
 • U de premies niet kunt betalen door onbehoorlijk bestuur.
 • De B.V. failliet gaat door onbehoorlijk bestuur in de voorgaande 3 jaren.

 

Belastingen B.V.

Een besloten vennootschap heeft te maken met de volgende belastingen (klik op de link voor meer informatie):

 • Loonbelasting
 • Inkomstenbelasting
 • Omzetbelasting
 • Dividendbelasting
 • Vennootschapsbelasting

Als u directeur bent van een B.V. bent u verplicht u zelf salaris uit te betalen volgens de gebruikelijk-loonregeling. Deze is vastgelegd in de wet en bestaat uit een minimumjaarsalaris van €45.000.

Bij voldoende winst is het fiscaal voordeliger om u zelf dividend uit te keren omdat u hierover in verhouding minder inkomstenbelasting hoeft te worden afgedragen. Dit kan pas uiteraard na volledig uitkering van het gebruikelijk loon.

Jaarrekening deponeren B.V.

U bent als B.V. verplicht elk jaar uw jaarstukken op te stellen en deze te deponeren bij de kamer van koophandel. Welke gegevens u moet deponeren is afhankelijk van de omvang van uw bedrijf. Wij als Senator Administraties & Advies kunnen u hiermee helpen.

Sociale zekerheid B.V.

Als directeur-grootaandeelhouder bent u als werknemer in dienst van de B.V. en werknemer voor de sociale verzekeringen. Behalve wanneer:

 • u 50 procent of meer van de stemmen in de aandeelhoudersvergadering heeft (eventueel samen met uw echtgenoot);
 • u en uw directe familieleden ten minste twee derde van de aandelen bezitten;
 • u niet tegen uw wil kan worden ontslagen.
 • Holding en stamrecht B.V.

Een holding is een B.V. die de aandelen van een andere B.V. bezit. U kunt deze constructie gebruiken om kapitaal (zoals winst of uw pensioenvoorziening) te scheiden van uw ondernemersrisico.

Het oprichten van een stamrecht B.V. is niet meer mogelijk sinds 1 januari 2014

jaar ervaring

TEVREDEN KLANTEN

Nieuws

Contact

13 + 6 =

Senator Administraties & Advies B.V.

Willem Dreeslaan 232
2729 NJ Zoetermeer

079 – 3413043

info@senatorbv.nl