079 – 3413043 info@senatorbv.nl

Senator

WIJ ZORGEN VOOR UW ADMINISTRATIE ZODAT
U ZICH KUNT RICHTEN OP ONDERNEMEN

Senator

WIJ ZORGEN VOOR UW ADMINISTRATIE ZODAT
U ZICH KUNT RICHTEN OP ONDERNEMEN

Belastingen

Administratiekantoor Senator in Zoetermeer informeert u graag over de belastingen die worden geheven en afgedragen moeten worden binnen Nederland. Welke belasting betaald moet worden door u is mede afhankelijk of u een ondernemer bent en of u alleen inkomsten heeft uit loondienst. De volgende belastingen zijn er:

Inkomstenbelasting

Misschien stelt u zich wel eens de vraag wat inkomstenbelasting eigenlijk is. Inkomstenbelasting wordt in vaktermen ook wel eindheffing genoemd.
Iedereen die in Nederland woont of vanuit Nederland inkomsten heeft moet hierover belasting afdragen aan de belastingdienst.
U betaald dan belasting over uw inkomen uit loondienst of over inkomen wat u geniet uit uw onderneming.
Verder betaald u belasting over financiële belangen in een vennootschap en over uw spaargeld en beleggingen. De Belastingdienst int de inkomstenbelasting.
U bent zelf verantwoordelijk voor het aangeven hiervan. De belasting die wordt geheven wordt verdeeld over een boxen stelsel. 

Box 1 Belastbaar inkomen uit werk en woning

U betaalt in box 1 belasting over het belastbare inkomen uit werk en woning. Inkomsten die worden aangeven in box 1 bestaan uit :

  • winst uit onderneming
  • loon, fooien en ander inkomsten
  • uitkering, pensioen, lijfrente en alimentatie.
  • buitenlandse inkomsten.
  • inkomsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter.
  • eigenwoningforfait
  • terugontvangen premies voor lijfrenten en dergelijke
  • negatieve persoonsgebonden aftrek

  Tarieven box 1 AOW-leeftijd in 2023 nog niet bereikt

  Schijf Belastbaar inkomen %
  1 t/m €73.301 36,93%
  2 vanaf €73.301 49,50%
 • Tarieven box 1 IB ondernemers 2023

  Schijf Belastbaar inkomen %
  1 t/m €73.301 31,76%
  2 vanaf €73.301 44.33%
Tarieven box 1 in 2023 als u de AOW-leeftijd heeft bereikt en geboren voor 1 januari 1946
Schijf Belastbaar inkomen Percentage
1 t/m €38.703 19,03%
2 €38.703 t/m €73.031 36,93%
3 vanaf €73.031 49,50%
Tarieven box 1 in 2023 als u de AOW-leeftijd heeft bereikt en geboren bent na 1 januari 1946
Schijf Belastbaar inkomen %
1 t/m €37.149 19,03%
2 €37.149 t/m €73.031 36,93%
3 vanaf €73.031 49,50%

Er zijn ook een aantal aftrekposten in box 1. In Box 1 kunt u onder meer de volgende aftrekposten hebben:

 • reisaftrek openbaar vervoer
 • aftrekbare kosten van de eigen woning
 • uitgaven voor inkomensvoorzieningen, zoals premies voor lijfrenten
 • persoonsgebonden aftrek, zoals: alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen
 • uitgaven voor specifieke zorgkosten
 • tijdelijk verblijf thuis ernstig gehandicapten
 • studiekosten en andere scholingsuitgaven
 • onderhoudskosten rijks monumentenpand
 • kwijtgescholden durfkapitaal
 • giften
 • restant persoonsgebonden aftrek
Inkomsten uit woning box 1 2023

Heeft u een koopwoning heeft en het is uw hoofdverblijf dan wordt dat gezien als inkomsten uit eigen woning en dit wordt aangegeven in box 1 van de aangiften inkomstenbelasting. De inkomsten uit uw eigen woning worden als volgt berekend.
Als eerste wordt er bepaald wat uw eigenwoningforfait is deze wordt berekend door de WOZ waarde te nemen van uw woning en dan een percentage daarvan te nemen. Het percentage is afhankelijk van het boekjaar.

Tabel eigenwoningforfait 2023
WOZ-waarde
meer dan
WOZ-waarde
niet meer dan
%
€12.500 0%
€12.500 €25.000 0,15%
€25.000 €50.000 0,25%
€50.000 €75.000 0,35%
€75.000 €1.200.000 0,35%
€1.200.000  – €4.200 + 2,35% van de waarde > €1.200.000

Daarnaast wordt er gerekend met de aftrekpost rente over uw hypotheek. Het verschil tussen de eigen woningforfait en de rente over de hypotheek wordt opgeteld bij uw inkomsten in Box 1.
Voorbeeld berekening inkomsten uit eigen woning

WOZ waarde eigen woning €170.000
Woningforfait 0,65% €1.105
Betaalde rente 2019 €3.000 -/-
Belastbaar inkomen woning €1.895 -/-

Het negatieve bedrag wordt uiteindelijk in deze berekening in mindering gebracht van uw inkomsten in Box 1.

BOX 2 Aanmerkelijk belang

Als u aanmerkelijk belang heeft in een vennootschap of coöperatie, dan moet u misschien belasting betalen over het aanmerkelijk belang.

De volgende voordelen tellen mee in box 2

 • Dividend (regulier voordeel)
 • Vervreemdingsvoordeel door verkoopwinst op aandelen

Het belastbaar inkomen box 2 is het voordeel dat u geniet welke wordt verminderd met uw persoonsgebonden aftrek. U mag uw persoonsgebonden aftrek verrekenen als u in box 1 of box 3 te weinig inkomsten heeft.

Aanmerkelijk belang heeft u, eventueel samen met uw fiscale partner als u indirect of direct minimaal 5% aanmerkelijk belang heeft in :

 • Stamrecht in een coöperatie, vereniging.
 • Het genot heeft van aandelen in een binnen of buitenlandse vennootschap.
 • Aandelen bezit in een binnen of buitenlandse vennootschap.
 • Winstbewijzen van een binnen of buitenlandse vennootschap.

Onderstaand de tabel voor de tarieven in Box 2, hierin zijn ook de belastingplannen mee genomen voor de komende jaren.

Tabel tarieven Box 2 inkomstenbelasting
Jaar Belasting tarief
2023 26,90%
2022 26,90%
2021 26,90%
2020 26,25%
2019 25,00%
2018 25,00%

Vanaf 2024 wijzigt het Box 2 stelsel en wordt er gebruik gemaakt van 2 schijven, bedragen tot €67.000 zijn belast met 24,5% en over het meerdere moet er 31% belasting worden betaald 

 

BOX 3 sparen en beleggen oude en nieuwe methode

Alles wat toegerekend kan worden als uw vermogen moet u aangeven in BOX 3. Naar aanleiding van Prinsjesdag 2022 hebben er een aantal wijzigingen plaats gevonden in het BOX 3 stelsel deze wijzigingen waren noodzakelijk door een uitspraak van het hoge gerechtshof. Vanaf 2023 tot er met 2026 mag er gekozen worden tussen de oude rekenmethode of de nieuwe rekenmethode.  

De volgende onderdelen vallen onder het box 3 vermogen :

 • Bank standen
 • Spaargelden
 • Aandelen en beleggingen waar u geen aanmerkelijk belang in heeft
 • Tweede woning

Box 3 aftrekposten zijn:

 • Schulden aan derde maar geen hypotheek schuld
 • Bankkredieten
 • Overige schulden
 • Heffingsvrij vermogen

Onderstaand de tabel van het heffingsvrij vermogen, heffingsvrij vermogen betekend dat u geen belasting betaald over uw vermogen als het totaal van uw vermogen niet meer is dan aangegeven in onderstaande tabel.

Tabel heffingsvrij vermogen box 3 inkomstenbelasting
Jaar Zonder Fiscaal Partner Met Fiscaal Partner
2023 €57.000 €114.000
2022 €50.650 €101.300
2021 €50.000 €100.000
2020 €30.846 €61.692

Als u meer vermogen heeft dan het heffingsvrij vermogen dan moet u belasting betalen over het meerdere, onderstaand vind u de tabellen voor de vermogensbelasting box 3.

Tabel tarieven box 3  (belastbaar inkomen uit sparen en beleggen)
Jaar Belasting
2023 32%
2022 31%
2021 31%
2020 30%
Tabel berekening rendement op vermogen 2022 (oud) 
Schijf grondslag sparen en beleggen  0,03%  5,69% % gemiddeld rendement
1 tot €50.651 67% 33% 1,818%
2 vanaf €50.651 tot €962.351 21% 79% 4.366%
1 tot €962.351 0% 100% 5,53%
Omzetbelasting (BTW)

Omzetbelasting wordt ook wel btw (belasting toegevoegde waarde) genoemd. Wanneer u als ondernemer btw belaste activiteiten verricht bent u bijna altijd verplicht uw klanten omzetbelasting in rekening te brengen
U bent voor de btw-ondernemer wanneer u:

 • Als u Zelfstandig werkt en inkomsten hebt, dan bent u meestal ondernemer voor de btw. U kunt ondernemer zijn voor de btw, ongeacht de rechtsvorm die u kiest.
 • Regelmatig inkomsten heeft uit uw bedrijf of beroep. Het maakt hierbij niet uit of u winst beoogt of maakt. Mogelijk maakt u in het begin van uw onderneming zelfs verlies. Ook dan moet u btw betalen over uw omzet.
 • Inkomsten heeft naast uw werk in vaste dienst moet u meestal btw betalen. Bijvoorbeeld als u als schilder naast uw vaste baan regelmatig schilderwerk doet.
 • Een vermogensbestanddeel of een recht exploiteert, bijvoorbeeld omdat u een pand verhuurt of een vergoeding voor een octrooirecht ontvangt, dan bent u meestal ondernemer voor de btw.
 • Deelneemt aan het ‘economisch verkeer’. De rechtsvorm maakt daarbij niet uit. Wanneer u ZZP’er, freelancer of zelfstandige bent voor de inkomstenbelasting bent u bijna altijd ondernemer voor de btw
Aangifte omzetbelasting

Wanneer u als ondernemer een btw-nummer heeft, bent u ook verplicht btw-aangifte te doen. Een aangifte btw wordt per maand, kwartaal of per jaar ingediend bij de belastingdienst

Btw in uw administratie

Wanneer u btw-aangifte doet zijn er een aantal eisen waaraan uw administratie moet voldoen. Uit uw administratie moet in ieder geval blijken hoeveel btw u moet betalen. Ook goederen en diensten met verschillende btw-tarieven moet u apart registreren

U moet zorgen voor een overzicht van uitgaande en ontvangen facturen. Facturen die u verstuurt aan uw klanten, moet u oplopend nummeren.

Tarieven en vrijstellingen

Het btw-tarief dat u aan uw klanten berekend is in de meeste gevallen het btw-tarief 21%. Voor sommige goederen en diensten geldt het lage tarief van 6% (2018), 9% (2019), het 0%-tarief of een vrijstelling. Onderstaand een verkorte uitleg over de tarieven. Als u graag wilt weten welk tarief op uw diensten en/of goederen van toepassing is, neem dan gerust contact met ons op:

 • Goederen en diensten met 21% BTW; het algemene btw-tarief is 21%. Het 21%-tarief geldt voor alle goederen en diensten die niet vrijgesteld zijn, en die niet onder het 6%- of 0%-tarief vallen
 • Vrijstellingen; in een aantal branches en voor een aantal activiteiten bent u vrijgesteld van btw. Bijvoorbeeld beleggingsgoud, collectieve belangenbehartiging, componisten, schrijvers, cartoonisten en journalisten, financiële diensten en verzekeringen, fondsenwervende activiteiten, gezondheidszorg, jeugd- en jongerenwerk, kinderopvang…enz.
 • Goederen met 6% (2018) – 9% (2019) BTW; Voor een beperkt aantal goederen mag u het verlaagde tarief van 6% in 2018 en 9% in 2019 toepassen
 • Goederen met 0% BTW; Wanneer goederen exporteert of opslaat in een douane-entrepot, gebruikt u het 0%-tarief. Dit houdt in dat u geen btw in rekening brengt.
 • Diensten met 6% (2018) – 9% (2019) BTW; Levert u diensten? Dan brengt u btw in rekening. Het verlaagde tarief van 6% (2018) , 9% (2019) geldt voor een aantal diensten zoals bijvoorbeeld de schilder branche
 • Diensten met 0% BTW; Het 0%-tarief geldt voor een aantal diensten waarbij sprake is van grensoverschrijdende activiteiten, zoals internationaal personenvervoer.;
Vennootschapsbelasting (VPB)

De Vennootschapsbelasting is de belasting over de winst van uw onderneming. Bent u eigenaar van een bv of een nv dan bent u verplicht aangifte Vennootschapsbelasting in te dienen bij de belastingdienst. Een stichting, vereniging of vergelijkbare organisatie moet alleen in bepaalde situaties aangifte vennootschapsbelasting doen.

Belastbaar bedrag en boekjaar

De Vennootschapsbelasting wordt berekend over het belastbare bedrag over een boekjaar. Het belastbare bedrag is de winst minus te verrekende verliezen. Bij het vaststellen van de winst en het belastbare bedrag zijn veel regelingen van toepassing die ook gelden voor ondernemers bij de aangifte inkomstenbelasting. Een aantal voorbeelden hiervan zijn de Investeringsaftrek en afschrijvingen op bedrijfsmiddelen.
Sommige fiscale regelingen zijn specifiek voor de ondernemer in de inkomstenbelasting, zoals de zelfstandigenaftrek en de meewerkaftrek. Deze regelingen gelden niet binnen de vennootschapsbelasting.
Daarnaast zijn er specifieke regelingen voor de vennootschapsbelasting, zoals de deelnemingsvrijstelling en de fiscale eenheid.

Aangifte vennootschapsbelasting

De aangifte vennootschapsbelasting wordt 1 keer per jaar ingediend over een geheel boekjaar. Ook als u geen activiteiten heeft gehad in het desbetreffende boekjaar dan bent u verplicht uw aangifte in te dienen.

Tabel tarieven vennootschapsbelasting 2023
Jaar 2020 2021 2022 2023
Tarief 16,5% 15% 15% 19%
Belastbaar tot € 200.000 € 245.000 € 395.000 € 200.000
Toptarief 25% 25% 25,8% 25,8%
Belastbaar vanaf € 200.000 € 245.000 € 395.000 € 200.000
 
Loonbelasting (LB)

Als ondernemer kan je op het punt komen te staan dat je personeel wilt gaan aannemen. Op het moment dat je iemand in loondienst neemt ga je loon betalen over de gewerkte uren. Over het uit te betalen loon moet je loonheffingen in inhouden. De loonheffing is de voorbelasting van de inkomstenbelasting.

Loonheffingen bestaan uit:
 • Loonbelasting en premies volksverzekeringen.
 • Premies werknemersverzekeringen.
 • Inkomensafhankelijke bijdragen Zorgverzekeringswet.

Het is niet eenvoudig om loonheffingen zelf te berekenen. Administratiekantoor Senator heeft specialisten in dienst die voor u de loonheffingen kunnen berekenen en de volledig loonadministratie voor u kunnen verwerken. Dit alles tegen een vast tarief zodat u altijd weet waar u aan toe bent. Toch is het nuttig om te weten welke loonheffingen er zijn en op basis van welk bedrag (grondslag) ze worden berekend.

Grondslag voor de loonbelasting

loon in geld (ook wel: ‘brutoloon’)

+             loon anders dan in geld, denk hierbij aan een cadeau voor een speciale gelegenheid

+             Fooien en uitkeringen (winst, bonus)
–             aftrekposten voor alle loonheffingen, zoals het werknemersdeel van een pensioenpremie, premie PAWW
=             grondslag voor alle loonheffingen

Loonbelasting en premie volksverzekeringen (AOW, Anw, Wlz, AKW
De loonheffing bestaat uit de loonbelasting en premie volksverzekeringen

Premies werknemersverzekeringen (ZW, WW, WAO/WIA)

De werknemersverzekeringen verzekeren werknemers voor:

 • werkloos
 • Arbeidsongeschikt
 • ziek

>De premies van deze verzekeringen betaal jij als werkgever, de premie is opgebouwd uit de volgende werknemersverzekeringen:

 • Werkloosheidswet (WW)
 • Ziektewet (ZW)
 • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
 • Inkomensvoorziening volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (IVA)
 • Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA)

Als werkgever betaal je daarvoor de volgende premies:

 • Ufo-premie
 • gedifferentieerde premie Whk
 • premie WW-Awf
 • sectorpremie
 • basispremie WAO/IVA/WGA
 • Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Iedereen in Nederland is verplicht een zorgverzekering af te sluiten bij een zorgverzekeraar. Daarnaast draag je als werkgever en als zelfstandige ondernemer een werkgeversheffing Zvw af en in bepaalde gevallen een bijdrage Zvw. Voor meer informatie zie de website van de belastingdienst.

Dividendbelasting

Wanneer er in uw nv of bv winst is over een boekjaar, kan de vennootschap een deel van die winst uitkeren aan de aandeelhouders.Dit gebeurd meestal in de vorm van een dividend uitkering. De vennootschap die het dividend uitkeert draagt hier belasting over af aan de Belastingdienst

De ingehouden dividendbelasting kan vervolgens verrekend worden met de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Aangifte dividendbelasting

De aangifte dividendbelasting moet door de vennootschap worden aangegeven binnen 1 maand na de dag waarop het dividend beschikbaar is gesteld. Wanneer u een aangifte formulier heeft ontvangen dient u te allen tijden aangifte te doen. Ook als de vennootschap geen dividend uitkeert, het aangifte bedrag is in dat geval dan Nihil.

Tarieven dividendbelasting

Vanaf 2023 is het tarief voor de dividend 24,5 % voor de eerste €67.000 over het meerdere is het tarief 31%. In het boekjaar 2022 was het tarief voor de dividend belasting 15% net als de jaren ervoor.

jaar ervaring

TEVREDEN KLANTEN

Nieuws

Contact

Senator Administraties & Advies B.V.

Willem Dreeslaan 232
2729 NJ Zoetermeer

079 – 3413043

info@senatorbv.nl