Auto in de zaak

Bij de aanschaf van een auto dient u zich als ondernemer af te vragen of u deze in privé koopt of op de zaak. Afhankelijk van onder meer de (catalogus) waarde van de auto, het aantal zakelijke en privé kilometers en de hoogte van de kosten is het één of het ander voordeliger. Administratiekantoor Senator adviseert u graag of het voordeliger is om de auto in de zaak aan te schaffen of privé.

Als u als ondernemer een auto in de zaak hebt en u besluit deze ook privé te rijden, dan kan dit gevolgen hebben voor de loonbelasting en/of inkomstenbelasting en de omzetbelasting.

Indien u dat wenst kunnen wij voor u berekenen wat in uw situatie het meest voordelig is. Wij houden hierbij rekening met de gevolgen voor de inkomstenbelasting, investeringsfaciliteiten (zoals de milieu-investeringsaftrek en kleine investeringsaftrek) en de omzetbelasting.

 

Aandachtspunten bij privé gebruik auto

Administratiekantoor Senator wilt u graag de volgende punten onder de aandacht brengen:

 • U betaald de btw van uw auto weer terug als u deze privé rijd.
 • De privé bijtelling is ook bij 2de hands auto`s die niet onder de youngtimer regeling vallen over de cataloguswaarde van de auto, en niet over de aanschaf waarde.

Wij noemen de auto ook wel de melkkoe van de belastingdienst omdat er naast de bijtelling de volgende belastingen worden geheven :

 • BPM
 • btw over de benzine en diesel.
 • Accijnzen op benzine en diesel.
 • Wegenbelasting

Voor meer informatie over de auto verwijst administratiekantoor Senator u graag naar onderstaande.

Bijtelling auto

Correctie privé gebruik inkomstenbelasting.

Voor de bijtelling voor het privé gebruik bij de inkomstenbelasting en/of loonbelasting wordt de volgende tabel gehanteerd:

Tabel : Bijtelling auto inkomstenbelasting

 

Co2 uitstoot in gram/km 2019 2020 2021 2022
0 4% 8% over 12% over 16% over
4% bijtelling begrenst tot €45.000,- €40.000,- €40.000,-
meer dan 0 22% 22% 22% 22%

let wel, het laag tarief is een korting gemaximaliseerd tot het genoemde bedrag.

Na de periode van 60 maanden moet er opnieuw worden beoordeeld welk percentage aan bijtelling van toepassing is. De bijtelling is altijd een percentage van de cataloguswaarde van de auto. Het percentage is geldig voor een periode van 60 maanden (5 jaar). Deze periode start op de 1e dag van de maand die volgt na de datum van de tenaamstelling. Bijvoorbeeld: U hebt de auto op uw naam laten zetten op 16 februari dan gaat de periode van 60 maanden in op 1 maart.

 

Voorbeeldberekening bijtelling auto inkomstenbelasting

U kiest het jaar en de datum waarop de auto op naam is gesteld. In ons voorbeeld valt de auto onder de 22% bijtelling. In het voorbeeld berekenen wij het bedrag wat bij uw inkomsten box 1 zal worden opgeteld.

Voor de gewone ondernemer bereken je de bijtelling als volgt:

22% van €45.000 = €9.900 zal de maximale bijtelling zijn

Voor de IB ondernemer mag er gekozen worden voor de totale kosten a €13.840 in ons overzicht of voor €9.900. U kiest natuurlijk voor de €9.900,- bijtelling maar het kan voorkomen dat uw totale kosten van de auto lager liggen dan het percentage over de cataloguswaarde van de auto. Als dat het geval is mag u als IB ondernemer ook kiezen voor de totale kosten van de auto als bijtelling

Bovenstaande is een voorbeeld berekening als de bijtelling moet worden toegepast. Voor de IB ondernemers zijn er dus bepaalde voordelen te behalen.

 

Correctie BUA regeling auto van de zaak

Correctie privé gebruik BUA regeling bij gebruik auto van de zaak

Als een auto van de zaak ook privé wordt gebruikt is er niet alleen de bijtelling welke betaald wordt via de inkomstenbelasting en/of loonbelasting. Er zal ook een correctie moeten plaats vinden via de BUA regeling over de omzetbelasting.

Welke correctie er moet plaatsvinden hangt af van de onderstaande stellingen:

Is de auto voor de BTW toegerekend aan de ondernemer ?

Hiermee wordt de vraag gesteld of de auto in de zaak is aangekocht en te naam is gesteld. Als dat niet het geval is dan hoeft er geen correctie plaats te vinden.

Beschikt de ondernemer over een kilometerregistratie ?

Als u geen kilometerregistratie bijhoudt dan moet u 2.7% corrigeren over de aanschafwaarde incl. BPM en btw volgens de BUA regeling naar tijds belang.U past de 2,7% regeling alleen toe voor de eerste 5 jaar, daarna mag u corrigeren voor 1.5% zolang u de auto in de zaak heeft staan.

Voorbeeld berekening BUA met een kilometerregistratie

Als u wel een kilometerregistratie bijhoud is de correctie via de BUA regeling als volgt:

We gaan uit van dezelfde auto die voor €45.000,- is aangeschaft incl. BTW en BPM.

Stel u heeft uw kilometers bijgehouden en u heeft 36.000 km gereden waarvan 12.000 km privé

De berekening van de bijtelling einde van het jaar gaat als volgt:

 • we nemen 1/5 deel van €30.000 (excl. de BTW en BPM)= €6.000,- (afschrijvingskosten)
 • Brandstof kosten = €4.500,-
 • Onderhoudskosten = €850,-
 • Totaal van de kosten= €11.350,-

We nemen de verhouding van de gereden privé kilometers en zakelijke kilometers: 12.000/36.000 x €11.350,- = €3.783.34,-

De BUA correctie is dan : 21% van €4.320,- = €794,-

 

 

Voorbeeld berekening BUA bij geen kilometerregistratie

 

We hebben een auto gekocht voor €45.000 inclusief btw en BPM, dan gaat de berekening voor de BUA correctie als volgt:

2,7 % van €45.000 = €1.215,- (BUA Correctie).

Bij afwisselend gebruik of de auto is langer dan 5 jaar geleden aangeschaft dan mag de 1,5% regel worden toegepast. 1,5 % van €45.000,- = €675,-

De correctie aan terug te betalen btw is dus €1.215,- of als de auto langer dan 5 jaar in gebruik is €675,-

Let wel deze correctie betekend dat het bedrag in mindering wordt gebracht op de autokosten in de winst en verliesrekening. Dit is niet de correctie voor de bijtelling voor de inkomstenbelasting.

 

Verklaringen auto

Als u een auto heeft aangeschaft in de zaak moet u zich er van bewust zijn dat zodra u deze privé rijdt, er bijtelling over moet worden afgedragen over de auto via de inkomstenbelasting.
Voor het privé gebruik of juist om aan te geven dat u geen privé rijdt kunnen er verschillende verklaringen worden aangevraagd bij de belastingdienst
De volgende verklaringen kunnen worden aangevraagd:

 • Verklaring geen privé gebruik, U heeft geen bijtelling alleen moet u aan de hand van een kilometerregistratie wel kunnen aantonen bij de belastingdienst dat u niet meer dan 500 km privé rijd.

 

 • Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik, Hierbij betaalt u geen bijtelling, u verklaart hiermee de auto uitsluitend zakelijk te gebruiken. Let wel, deze verklaring is alleen aan te vragen voor de bestel auto`s (grijs kenteken). Wel moet u kunnen blijven aantonen dat als de belastingdienst er om vraagt dat u ergens zakelijk bent geweest. Dit kan met behulp van een agenda, offerte, factuur..enz.

 

 • Verklaring afwisselend gebruik, Deze kunt u aanvragen als u een bestel auto hebt die door meerdere medewerkers zakelijk en privé worden gebruikt. Als u deze verklaring mag toepassen. Hoeft u geen ritten administratie bij te houden, en de bijtelling wordt mee genomen in de eindheffing welke wordt betaald door de werkgever

Youngtimer regeling

Is de auto in de zaak die privé gebruikt wordt ouder dan 15 jaar maar niet ouder dan 25 jaar, dan geldt er een aangepaste bijtelling voor de inkomstenbelasting en/of loonbelasting. Het belangrijkste verschil is dat de het percentage van de bijtelling wordt berekend over de waarde in het economisch verkeer en niet over de cataloguswaarde van de auto.

Deze regeling staat ook wel bekend als de youngtimer regeling.

De bijtelling voor een youngtimer is 35%  van de waarde in het economisch verkeer (dagwaarde). Als een auto niet ouder is dan 15 jaar dan wordt de bijtelling berekend over de nieuwwaarde van de auto inclusief BTW en BPM. Om die reden is het aanschaffen van een 2de hands auto voor de bijtelling voor ondernemers niet echt interessant, maar een youngtimer daar in tegen weer wel.

 

Meer weten over een auto in de zaak?