079 – 3413043 info@senatorbv.nl

Senator

WIJ ZORGEN VOOR UW ADMINISTRATIE ZODAT
U ZICH KUNT RICHTEN OP ONDERNEMEN

Senator

WIJ ZORGEN VOOR UW ADMINISTRATIE ZODAT
U ZICH KUNT RICHTEN OP ONDERNEMEN

Aftrekposten belasting

Zelfstandigenaftrek

U krijgt de zelfstandigenaftrek als u voldoet aan alle volgende voorwaarden:

 • U bent ondernemer;
 • voldoet aan het urencriterium;
 • U krijgt geen zelfstandigenaftrek over de winst die u hebt behaald als mede gerechtigde;

De zelfstandigenaftrek bedraagt niet meer dan het bedrag van de winst vóór ondernemersaftrek. Deze beperking geldt niet als u in aanmerking komt voor de startersaftrek. Als uw winst te laag is om de zelfstandigenaftrek geheel toe te passen, kunt u het bedrag aan niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek verrekenen in de volgende 9 jaar. De winst moet in die jaren dan wel hoger zijn dan de zelfstandigenaftrek in die jaren.

Als u aan de bovenstaande voorwaarde voldoet mag u in 2021 € 6.670  in mindering brengen van uw winst.

Boekjaar

Zelfstandigenaftrek

2021

€6.670

2020

€7.030

<2019

€7.280

 

Startersaftrek

U heeft recht op de startersaftrek (verhoging van de zelfstandigenaftrek) als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U kon in het aangifte jaar de zelfstandigenaftrek krijgen;
 • U was in de voorafgaande 5 jaar minimaal 1 jaar geen ondernemer voor de inkomstenbelasting;
 • U hebt in de 5 voorafgaande jaren niet meer dan 2 maal gebruikgemaakt van de zelfstandigenaftrek;
 • Er was in het kalenderjaar of in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen sprake van een zogenoemde geruisloze terugkeer uit een bv;

Tel het bedrag van de startersaftrek bij het bedrag van de zelfstandigenaftrek. Het kan zijn dat de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek bij elkaar hoger zijn dan uw winst. U hebt dan een verlies. U kunt dit verrekenen met andere inkomsten uit werk en woning. Hebt u geen andere inkomsten, dan kunt u het verlies verrekenen in andere jaren.

Wanneer u aan de bovenstaande voorwaarde voldoet mag u € 2.123,- in de eerste 3 jaar als startende ondernemer in mindering brengen van uw winst.

 

MKB-winstvrijstelling

De MKB winstvrijstelling is een aftrekbaar percentage van uw winst, dat u mag aftrekken. De MKB winstvrijstelling bedraagt 14% van de winst. Na vermindering van de winst met de ondernemersaftrek. De MKB winstvrijstelling verlaagt uw fiscale winst. Daardoor hoeft u minder belasting te betalen. Maar als uw onderneming verlies lijdt, verkleint de vrijstelling het fiscale verlies. In dat geval is de vrijstelling dus nadelig voor u.

 

Meewerkaftrek

Als uw partner werkzaam is in uw onderneming dan kunt u de meewerkaftrek toepassen wanneer u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. U mag de meewerkaftrek toepassen als u aan alle volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent ondernemer.
 • U voldoet aan het urencriterium.
 • Uw fiscale partner werkt 525 uren of meer zonder vergoeding in uw onderneming, of de vergoeding die u hiervoor betaalt is minder dan € 5.000.
 • Betaalt u uw partner een vergoeding die lager is dan € 5.000? Dan is deze vergoeding voor u niet aftrekbaar. U hebt alleen recht op de meewerkaftrek.

Voor het bepalen van de meewerkaftrek wordt er gebruik gemaakt van de tarieven in de onderstaande tabel:

Tabel Meewerkaftrek 2021

Meegewerkte uren

Meewerkaftrek (%van de winst)

0 tot 525

geen aftrek

525 tot 875

1,25%

875 tot 1.225

2%

1.225 tot 1.750

3%

1.750 of meer

4%

 

U moet er wel voor zorgen dat u de gewerkte uren kunt aantonen. Het bedrag van de meewerkaftrek is voor uw fiscale partner geen inkomen. Uw fiscale partner hoeft hierover ook geen belasting te betalen.

 

jaar ervaring

TEVREDEN KLANTEN

Nieuws

Contact

Senator Administraties & Advies B.V.

Willem Dreeslaan 232
2729 NJ Zoetermeer

079 – 3413043

info@senatorbv.nl