Administratiekantoor

Administratiekantoor Senator te Zoetermeer geeft u graag een overzicht van wat er allemaal komt kijken bij het voeren van een administratie. En waar u aan moet denken als u een administratie moet gaan bij houden omdat u zich heeft ingeschreven als ondernemer. De onderstaande onderdelen zijn van groot belang om bijvoorbeeld in aanmerking te kunnen komen voor de ondernemingsaftrek, of om bijtelling te voorkomen.

Factuurvereisten

Als ondernemer bent u verplicht een factuur uit te reiken voor geleverde diensten en/of goederen.

Deze factuur dient aan bepaalde eisen te voldoen. Uw factuur dient de volgende gegevens te vermelden:

 • Uw volledige naam en die van uw afnemer. U vermeldt de naam die geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel, handelsnaam mag ook, als die in combinatie met het adres en woonplaats bij de Kamer van Koophandel is geregistreerd. Bij een fiscale eenheid voor de btw is het gebruikelijk dat de naam van het onderdeel dat de prestatie levert op de factuur staat.
 • Uw volledige adres en dat van uw afnemer. U vermeldt het adres waar de onderneming feitelijk is gevestigd. Vermelding van alleen een postbusnummer is niet voldoende.
 • Uw btw-nummer. Bij een fiscale eenheid voor de btw is dat het btw-nummer van het onderdeel dat de prestatie levert.
 • Uw KvK-nummer.
 • De datum waarop de factuur is uitgereikt.
 • Op de factuur vermeld u een uniek volgnummer.
 • Een omschrijving van de goederen die zijn geleverd en/of de omschrijving van de geleverde dienst.
 • Het aantal geleverde goederen en diensten. Hierbij vermeld u ook de eenheid.
 • De datum waarop de goederen of diensten zijn geleverd, of de datum van een vooruitbetaling.
 • Het bedrag dat u in rekening brengt, exclusief btw. Levert u prestaties met verschillende btw-tarieven? Vermeld dan de bedragen apart. Neem daarnaast de eenheidsprijs op, als dit van toepassing is.
 • Het btw-tarief dat u in rekening brengt. Levert u prestaties met verschillende btw-tarieven? Vermeld dan de bedragen apart. Neem daarnaast de eenheidsprijs op, als dit van toepassing is.
 • Het btw-bedrag.

In bepaalde situaties gelden er aangepaste regels voor de facturering, hierbij kunt u denken aan leveringen van goederen en diensten aan landen binnen en buiten de EU.

 

Urencriterium

Als u een ondernemer bent voor de inkomstenbelasting, dan kunt u in aanmerking komen voor extra ondernemersaftrek. Voor een aantal van deze aftrekposten dient u te voldoen aan het urencriterium.

U voldoet aan het urencriterium als u aan de volgende eisen voldoet:

 • U besteedt 1.225 uren aan uw onderneming(en).

Alle uren die u besteedt aan uw onderneming tellen mee voor het urencriterium. Dit zijn niet alleen de uren die u in rekening kunt brengen bij de klant, maar ook de uren die u bijvoorbeeld besteed aan uw administratie, maken van offertes, netwerken, ontwerpen van uw website tellen mee voor het uren criterium. U moet meer tijd besteden aan uw onderneming dan aan andere werkzaamheden. Belangrijk is dat u kunt aantonen hoeveel uur u aan uw onderneming besteed. Het beste bewijs hiervoor is een urenregistratie. Een urenregistratie kunt u op de volgende wijze bij houden:

 • In een Excel model welke u zelf kunt samenstellen of wij kunnen u een voorbeeld model toesturen.
 • Speciale software, die u via het internet bij meerdere verschillende partijen kunt bestellen.

Wees u er van bewust dat offertes, facturen, bonnen en uw agenda ter ondersteuning dienen van uw urenregistratie.

Kilometerregistratie

Wilt u de zogeheten bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak voorkomen? Dan dient u aan te tonen dat u niet meer dan 500 kilometer per jaar privé rijdt met deze auto. De beste manier om dit bewijs te leveren is door een kilometeradministratie/rittenregistratie bij te houden. De belastingdienst stelt een aantal eisen waar een kilometeradministratie aan moet voldoen.

Rittenregistratie voor de auto in de zaak

Door het bijhouden van een sluitende en controleerbare rittenregistratie kunt u bewijzen aan de belastingdienst dat u niet meer dan 500 privékilometers hebt gereden. In een rittenregistratie moet u de volgende gegevens vermelden:

 • Het merk van de auto.
 • Het type van de auto.
 • Het kenteken van de auto.
 • De periode waarin u de auto tot uw beschikking hebt.
 • De rit gegevens. Een rit is de enkele reisafstand tussen twee adressen.

Per rit moet u de volgende gegevens vermelden:

 • De datum.
 • De begin- en eindstand van de kilometerteller.
 • Het adres van vertrek en het aankomstadres. Als u vanaf uw werkadres naar een afspraak rijdt en daarna weer terug, schrijft u de aankomst- en vertrekadressen op van zowel de heen- als de terugreis.
 • De route die u hebt gereden, als u niet de meest gebruikelijke route hebt genomen.
 • Of het een privé rit is of een zakelijke rit.
 • De privé-omrij kilometers als u tijdens dezelfde rit zakelijke kilometers en privékilometers rijdt.

Rittenregistratie voor de privé auto die zakelijk wordt gebruikt

Als u een privé auto zakelijk gebruikt is het ook verstandig een (vereenvoudigde) rittenregistratie bij te houden. Voor de zakelijk gereden kilometers met uw privé auto mag u namelijk € 0,19 cent/per km aftrekken van uw winst.

Wij doen ook:

Belasting aangiftes

Salaris verwerking

Ondernemersadvisering

Verwerken administratie

Opstellen overeenkomsten

Wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen?